KONSTRUKTIS NOVOSTAV, akciová společnost

O nás

PROFIL FIRMY

Stavební firma s obchodním názvem Konstruktis Novostav spol. s r.o. vznikla v červnu 1992. V listopadu 2000 byla dokončena transformace firmy na akciovou společnost s následným výrazným navýšením kmenového jmění na 40,000.000,- Kč, tímto krokem byl úspěšně dokončen jeden z vývojových stupňů společnosti KONSTRUKTIS NOVOSTAV.

Naše stavební společnost s celoplošnou působností v ČR realizovala a v současné době realizuje v úzké spolupráci s osvědčenými kooperanty generální dodávky stavebně investičních celků, stejně jako náročné rekonstrukce a modernizace stavebních objektů, jejichž přehled najdete pod referencemi.

V současné době jsme schopni oslovit případné investory nabídkou komplexního zabezpečení realizace projektů „na klíč“, počínaje inženýrskými a projektovými pracemi, vlastní realizací stavebních prací a zajištením vybavení interiérů konče. Tato naše komplexní nabídka minimalizuje náklady i čas investora a umožní užívání objektu v nejkratší možné době.

Při samotné realizaci stavebních děl zajišťujeme vlastními kapacitami činnosti zejména v oblasti přípravy staveb :
 • projektovou činnost na všech úrovních
 • komplexní investorské inženýrské zabezpečení staveb
 • výkon autorského dozoru projektanta
 • kompletní inženýring dodavatelský

V oblasti vlastní stavební činnosti zajišťujeme vlastními kapacitami zejména
 • veškeré práce HSV
 • tesařské a betonářské práce
 • truhlářské práce
 • dodávka a montáž zámečnických výrobků
 • lešenářské práce
 • kompletní doprava
 • zemní práce

K předním požadavkům ze strany investora a nejpřednější devizou naší společnosti je kvalita prováděných prací. Proto standardně poskytujeme v rámci realizované zakázky komplexní zajištění kontroly prováděných prací a dodávek.

Společnost Konstruktis Novostav a.s. je držitelem POTVRZENÍ NBÚ podle § 62 odst.1 zákona č. 148/1998/ Sb. O ochraně utajovaných skutečností na stupeň utajení DŮVĚRNÉ.